Ouderportaal >
Groep 1/2

Hoe ziet het dagritme eruit?
Een dag in de kleuterklas bestaat niet alleen uit spelen zoals veel mensen nog denken. Kinderen leren in hun eerste schooljaren ontzettend veel. Op spelende wijze worden zij voorbereid op groep 3. Om u een indruk te geven van het dagritme in de kleuterklas ziet u hieronder een globale planning:

08.30-09.00 uur Kring en Godsdienst (dagopening met routines)
09.00-09.15 uur Kringactiviteit
09.15-10.00 uur Buitenspelen
10.00-10.30 uur Fruit eten en voorlezen/schooltv kijken
10.30-11.30 uur Werken met ontwikkelingsmateriaal / het planbord
11.30-12.00 uur Kringactiviteit
12.00-13.00 uur Pauze
13.00-13.15 uur Kringactiviteit
13.15-14.00 uur Werken van planbord
14.00-14.30 uur Buitenspelen of speelzaal
14.30-15.45 uur Voorlezen

De kringactiviteiten kunnen betrekking hebben op taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie of wetenschap & technologie

De dagplanning uitgewerkt:

Ochtendkring
In de ochtendkring worden de kinderen goedemorgen geheten door de juf en worden er liedjes gezongen waarmee wordt besproken welke dag het is, welke dag het morgen is en welke dag het gisteren was.
Ook kijken we wat de datum van die dag is.

Werken met planbord
Wanneer we in de kleuterklas gaan 'werken', werken we met
ontwikkelingsmateriaal of van het planbord. Ontwikkelingsmaterialen zijn de werkjes uit de kasten, zoals kralenplanken, puzzels en spellen.
Op het digikeuzebord staan afbeeldingen van de hoeken waaruit gewerkt kan worden. Kinderen hebben allemaal een eigen naamplaatje. Deze zetten ze bij de hoek waar zij graag willen werken. Op die manier werken de kinderen met hetgeen waar zij op die dag behoefte aan hebben. Wel wordt in de gaten gehouden dat niet altijd dezelfde kinderen in een bepaalde hoek werken. We hebben hoeken in de klas maar de leerlingen kunnen ook kiezen om te gaan spelen op het kleuterontdekplein. Op dit plein zijn de hoeken aangepast aan het thema waarmee we op dat moment werken. Naast het spelen in de hoeken werken we ook creatief aan het thema. De kinderen maken twee keer per week een verplicht knutselwerk.

Fruit eten
Wanneer er fruit wordt gegeten, nemen we opnieuw plaats in de kring. Voordat we gaan eten zingen we een liedje om iedereen 'eet smakelijk' te wensen. Daarna start het 'fruit eten'. Kinderen maken hierbij zelf hun trommels en bekers open. Wanneer dit niet lukt, vragen ze het aan iemand. Tijdens het fruit eten kijken we regelmatig naar
Koekeloere schooltv of andere filmpjes behorende bij het thema.

Kring (taal- en rekenontwikkeling)
Dagelijks vindt er een aantal kringactiviteiten plaats. Iedere kringactiviteit heeft een bepaald 'doel'. Zo werken we de ene keer bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van beginnende gecijferdheid (rekenontwikkeling), de andere keer staat de ontwikkeling van de beginnende geletterdheid centraal (taalontwikkeling).

Beginnende geletterdheid kent een aantal tussendoelen, of leerlijnen:
 Boekoriëntatie
 Verhaalbegrip
 Functie van geschreven taal
 Relatie tussen gesproken en geschreven taal
 Taalbewustzijn
 Alfabetisch principe
 Functioneel 'schrijven' en 'lezen'

Ook beginnende gecijferdheid kent een aantal tussendoelen/leerlijnen, waaraan wij steeds werken tijdens kringactiviteiten:
 Tijd
 ruimtelijke oriëntatie
 vergelijken, sorteren, ordenen
 meten en wegen
 tellen en getalbegrip

Wanneer we in de kring aandacht besteden aan de taal- of rekenontwikkeling, wordt er steeds een van bovenstaande tussendoelen/leerlijnen uitgehaald. Vaak zijn er een aantal nevendoelen waar we op dat moment dan ook nog aandacht aan besteden, zodat er meerdere leerlijnen binnen één activiteit aandacht krijgen. Ook de lessen van de Kanjertraining en de muzieklessen worden in de kring gegeven.
 
Buiten spelen
Tijdens het buiten spelen krijgen de kinderen de gelegenheid om karren en andere materialen uit de schuur te spelen. Bij goed weer gaat ook de zandbak open.

Werken met een kleine kring
In onze kleutergroepen werken wij op meerdere niveaus. In de kleuterklas zitten kinderen van 4 tot 6 jaar, waardoor er veel verschil in ontwikkeling te zien is. Het is dan ook bijna onmogelijk om activiteiten te geven die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de hele groep. Voor een deel zijn de activiteiten te makkelijk, voor het andere deel te moeilijk. Om deze reden werken we dagelijks in kleine kringen. Wij vinden het belangrijk dat het kind zich uitgedaagd voelt en dat kan alleen als hij nog iets kan leren, wat daarentegen niet te hoog gegrepen is.
Het werken in een kleine kring houdt in dat een deel van de klas zelfstandig aan het werk gaat. Een klein groepje neemt deel aan een kringactiviteit bij de leerkracht. Naast de goede aansluiting bij het ontwikkelingsniveau, is er in de kleine kring ook meer mogelijkheid tot interactie. We werken in de kleine kring met opdrachten uit Kleuterplein en de map Fonemisch bewustzijn voor taal.