Ouderportaal >
Missie, Visie en Kernwaarden:

Onze school is een protestants-christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Daarmee bedoelen we dat we op school de bijbel centraal stellen in ons denken en doen.

Met het centraal stellen van de bijbel in ons denken en doen, werken we en geven we les vanuit de christelijke normen en waarden. Vanuit deze normen en waarden hebben we drie kernwaarden geformuleerd:

lef, creativiteit en verbinding


Wij geloven dat ieder kind ertoe doet. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. De verwondering die hiermee gepaard gaat is de basis van het leren. De school is een instituut dat kinderen voorbereidt op de toekomst; op een actieve deelname aan de maatschappij.

Op Oud Zandbergen start de ontwikkeling vanuit geborgenheid, veiligheid en stabiliteit; de sociaal-emotionele ontwikkeling staat centraal. Wij willen de kinderen een positieve kijk op zichzelf en de omgeving meegeven, omdat wij geloven dat dit de perspectieven van een mens vergroot. Dit kan alleen als wij een veilige, geborgen omgeving creëren voor alle kinderen. Daarvoor zetten wij de Kanjertraining in.

Het uitgangspunt van onze leerkrachten is dat zij verbinding aangaan met de leerlingen. Dit gebeurt o.a. door het initiëren van gesprekken in de groep, in groepjes en op individuele basis. Dit zijn gesprekken over het welbevinden, maar ook over leerprocessen en leerinhoud. Daarom zetten we verschillende werkvormen in, waarbij we inzetten op wisselende samenstellingen en groepsgroottes. Dit past bij de coöperatieve werkvormen die wij op Oud Zandbergen willen inzetten en de IPC-werkwijze.

Ook willen wij de kinderen zoveel mogelijk onderwijs op maat aanbieden. Wij willen ervoor zorgen, dat ieder kind zich, door de juiste aandacht, optimaal kan ontwikkelen en ontplooien.

Naast de leerontwikkeling hebben wij ook aandacht voor de creatieve ontwikkeling van de kinderen. Zonder creativiteit geen vooruitgang. Creativiteit betekent op Oud Zandbergen dat wij talenten willen stimuleren en kleuren daarbij niet altijd tussen de lijntjes. We begeleiden de leerlingen zo dat zij proactief zelf gaan nadenken en meedenken in het vormgeven van het eigen leerproces. We zoeken naar verschillende manieren om lesstof aan te bieden en gaan daarbij in op de belevingswereld van de kinderen 

Eigen verantwoordelijkheid maakt kinderen bewust van wat ze zelf doen en waarvoor ze het doen. Ze leren niet voor school maar voor hun eigen toekomst. Dit inzicht vergroot de zelfstandigheid van de leerlingen. Wij streven ernaar om het onderwijs zoveel mogelijk persoonsgebonden te laten zijn. Daarbij laten de leerkrachten zien dat het van lef getuigt om echt te durven kiezen, het reguliere onderwijs waar nodig los te laten. De leerlingen volgen dus niet allemaal een identiek curriculum, maar krijgen onderwijs dat past bij hun eigen ontwikkeling. We willen, door het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van de kinderen, het maximale uit het kind halen.
Lef tonen komt ook tot uiting door, ondanks dat het niet altijd leuk is, door te zetten. Fouten maken mag/moet, want als er dan ontdekt wordt dat je het toch kan, geeft dat weer zelfvertrouwen.