Ouderportaal >
Kleuteronderwijs op Oud Zandbergen 

Een kleuter leert vooral door (nieuwe) dingen te ontdekken. Door een uitdagende leeromgeving te creëren en door veelzijdig materiaal aan te bieden wordt de kleuter uitgedaagd om van alles te gaan ondernemen en te ontdekken. De leerkracht stimuleert, begeleidt en activeert de kinderen hierbij. 

In groep 1 en 2 proberen wij zoveel mogelijk onderwijs te geven aansluitend aan de belevingswereld van de kleuter. Dit doen we door projectmatig met voor kinderen aansprekende thema's. Tijdens een thema komt een veelheid aan taal-, reken- en knutselactiviteiten aan bod. Kinderen mogen materialen meenemen naar school die aansluiten bij het thema. 

We werken op school met grote en kleine kringen. We hebben een speciale kleuterruimte buiten de klas waar de kinderen in diverse hoeken die passen bij het thema mogen spelen samen met leerlingen uit de andere kleutergroep. 

We werken met de methode Kleuterplein en Wereld in Getallen. Daarnaast maken we gebruik van projecten van de Kleuteruniversiteit. We leren Engels praten met handpop Tom met de methode My name is Tom. We leren over gedrag door middel van de Kanjertraining. We observeren de ontwikkeling van de kleuters met KIJK!.

Leerkrachten
Groep 1/2a         Juf Louise, ma-do; juf Yvonne, vr
Groep 1/2b         Juf Josje, ma, do, vr;   juf Yvonne, di en woe;
Extra                    Juf Diana (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag)


Voor beide groepen zijn informatieflyers gemaakt. 
Infoflyer Groep 1/2a & Groep 1/2b