Ouderportaal >
Groep 4
 
Vanaf 8.15 uur komen de kinderen de school in. Ze pakken dan hun spulletjes uit hun laatje, lezen nog even een boekje of maken iets af aan hun tafel. Om 8.30 uur starten de lessen. Aan de hand van de Trefwoordkalender houden we vervolgens een gesprek, luisteren we naar een (bijbel)verhaal en/ of zingen we liedjes.
Tot de kleine pauze zijn we bezig met spelling en taal.
Om 10.45 u lezen we een kwartiertje. Daarna gaan we aan de slag met rekenen.
De middagen worden gevuld met Estafette, Schrijven, Verkeer, Engels, IPC. Ook maken we natuurlijk tijd voor expressieve en creatieve vakken.
 
Wist je dat in groep 4……
  • de leerlingen voor het eerst kennis maken met nieuwe lesmethoden, namelijk Estafette en Taal Actief?
  • de leerlingen op maandagmiddag gymles hebben van meester Joel ?
  • we met z'n allen in 1 bus naar de gym gaan?
  • de leerlingen met vulpen gaan schrijven?
  • de leerlingen de hoofdletters leren schrijven?
  • de leerlingen de tafels 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 10 leren?
  • een digibord is?
  • de modules Theater, Dans en Erfgoed van Cultuureducatie worden gegeven?
  • je een mooi uitzicht hebt op onze kinderboerderij?