Ouderportaal >
Groep 4

Vanaf 8.15 uur komen de kinderen de school binnen en maken werk af wat op hun tafel ligt.
Om 8.30 uur starten de lessen; dan gaat de hele groep 15 minuten stillezen.
Aan lezen wordt in groep 4 extra veel aandacht besteed. Hiermee leggen de kinderen een stevige basis aan woordenschat voor hun verdere schoolcarrière.

Aan de hand van de Trefwoord Kalender houden we vervolgens een gesprek, luisteren we naar een Bijbelverhaal en/of zingen we liedjes.
Tot de kleine pauze zijn we bezig met Rekenen (Wereld in Getallen) en Technisch lezen (Estafette).

Om 10.45 u leest de meester voor. Daarna gaan we aan de slag met taal en spelling (Taal Actief).

De middagen worden gevuld met:
- Kanjertraining: met deze lessen werken we aan een goede sfeer in de groep en onderlinge vertrouwen.
- Schrijven: de kinderen hebben enorm veel profijt van een goed ontwikkeld handschrift.
- Verkeer: de groep leert de verkeersregels, verkeersborden en op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer.
- Engels basislessen: het verstaan en uitspreken van eenvoudige Engelse teksten.
- IPC: in projectperiodes van 8 weken werken we aan een bepaalt thema. Tijdens dit thema komt Geschiedenis,
  Aardrijkskunde, Natuur, Techniek en Internationaal aan bod.
- Nieuwsbegrip: tijdens deze lessen werken we aan het begrijpen van teksten. De kinderen leren verbanden in teksten
  te ontdekken, kunnen samenvattingen van teksten maken, leren vragen te stellen, begrijpen waar verwijswoorden
  naar verwijzen en ze kunnen onduidelijkheden ophelderen.
- Ook maken we natuurlijk tijd voor expressieve en creatieve vakken.
 
Wist je dat in groep 4……
- de leerlingen voor het eerst kennis maken met stelopdrachten?
- we met z'n allen per bus naar de gym gaan?
- de leerlingen met vulpen gaan schrijven, na de herfstvakantie?
- de leerlingen de hoofdletters leren schrijven?
- de leerlingen de tafels 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 10 leren?
- de leerlingen een boekbespreking houden?
- de leerlingen klassendienst draaien?
- de meester voorleest uit "De Gorgels" - "Mees Kees"?