Ouderportaal >
Groep 3

Om 8.15 uur gaan de schooldeuren open en mogen de kinderen binnenkomen.
Ze kunnen nog even iets voor zichzelf doen (een boekje lezen, kleuren of een werkje afmaken), voordat de lessen beginnen. 
Om 8.30 uur gaat de tweede bel en starten de lessen.
Wij beginnen de dag aan de hand van de kalender van Trefwoord. Elke dag luisteren we naar een (bijbel)verhaal of versje, zingen liedjes en/of houden een gesprek.
De ochtenden in groep 3 bestaan daarnaast voornamelijk uit lezen, schrijven en rekenen.
De middagen worden gevuld met IPC (wereldoriëntatie), verkeer, Engels en creatieve vakken als muziek, dans en beeldende vorming.

Wist je dat wij in groep 3.....
 • Twee juffen hebben? 
  Juf Hanneke is er op woensdagochtend en juf Anne op de andere dagen.
 • Allemaal een eigen tafel, stoel, laatje en etui hebben?
 • Héél veel leesboekjes hebben?
 • Iedere dag lezen, schrijven en rekenen?
 • Elke paar dagen een nieuw woord en bijhorende letter leren?
 • De schrijfletters leren, zodat we aan het einde van het jaar aan elkaar kunnen schrijven?
 • Met potlood schrijven?
 • Veel gebruik maken van het digibord?
 • Op maandagochtend gymles krijgen vanmeester Joel?
 • Samen in één grote bus naar gym toe rijden?
 • Lessen cultuureducatie krijgen van vakdocenten?
  Dit schooljaar de modules: muziek, beeldend en taal.