Ouderportaal >
Missie
Onze school is een protestant christelijke basisschool  voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
De grondslag houdt in dat we op school de bijbel centraal stellen in ons denken en doen.
In ons onderwijs streven wij naar een ononderbroken voortgang in het leerproces en waar nodig geven wij extra begeleiding binnen of buiten de groep. Dit geldt zowel voor minder als meer begaafde kinderen. Ons onderwijs is erop gericht het maximale uit elk kind te halen: dat wil zeggen zijn de mogelijkheden van het kind en de resultaten die het behaalt met elkaar
in balans zijn. Oud-Zandbergen wil een plaats zijn waar iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Kort gezegd willen we dat kinderen gelukkig zijn. Ze moeten kunnen zeggen: Ik ben een gelukkeling!
 
Visie
Onze Visie is gebaseerd op drie pijlers:

Optimisme
Ons geloof stelt ons in staat om optimistisch naar de toekomst te kijken.
Wij willen ook met optimisme naar de kinderen kijken om ze de op school de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.
 
Dienstbaarheid
Op school betekent dat dat wij oog hebben voor mensen uit alle lagen van de bevolking. Dat wij, binnen onze mogelijkheden, de kinderen zorg en ondersteuning bieden, daaraan besteden wij onze beschikbare tijd en energie.
 
Levenskwaliteit
Dit is een holistisch concept dat centraal staat op onze school. Een mengsel van zekerheid van geloof, rust, vergeving, optimisme, en goed voor jezelf en anderen zorgen. Op school proberen we de kinderen bij te brengen hoe ze respectvol met elkaar, de leerkrachten, de dieren van de kinderboerderij en onze omgeving om te gaan.