Ouderportaal >

Leerlingenzorg
Onze leerlingenzorg heeft het uitgangspunt dat kinderen verschillen. Verschillen zijn geen afwijking van een gemiddelde maar een uitdrukking van het unieke van ieder kind. Wij stemmen ons onderwijs af op de mogelijkheden en de behoeften van alle leerlingen. De leerling is de maat, niet de methode. De ondersteuning van de individuele leerling in zijn ontwikkeling staat centraal. Positief denken over je zelf is de eerste stap tot een positieve ontwikkeling, ook als het gaat om leren.
 
Om de leerlingen in hun ontwikkeling te begeleiden hebben wij  op Oud Zandbergen:

Zorgteam
Het zorgteam op Oud Zandbergen bestaat uit een fulltime Remedial Teacher en een zorgcoördinator. Waar nodig wordt er ondersteuning gevraagd bij externe deskundigen.

Zorgklas
Onder zorgklas verstaan we individuele of groepjes kinderen, die op een specifieke manier geholpen worden in hun leerproces door een remedial teacher. Dit kan binnen of buiten de klas gebeuren en afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften kan dat voor kortere of langere tijd het geval zijn.
 
Plusklas en levelwerk
Wij willen alle kinderen leren om zicht te krijgen op wie ze zelf zijn en leren om hun talenten in te zetten. Naast de leerlingen in het HB onderwijs zijn er ook leerlingen in de reguliere klassen die extra uitdaging nodig hebben. Deze kinderen kunnen deelnemen aan een plusklas buiten de klas en gaan aan de slag met een eigen programma en/of werken met levelwerk (aanvullende leerlijn) naast het reguliere programma in de klas. 
 
Passend onderwijs
Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht.
Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. De ondersteuning die Oud Zandbergen kan bieden, vindt u in het ondersteuningsprofiel. Dit document treft u op onze website aan en geeft aan wat we op school wel en niet kunnen. Mocht er sprake zijn van specifieke onderwijsbehoeften, dan geeft u dit aan tijdens het intakegesprek. Wij onderzoeken dan samen met u wat de mogelijkheden zijn.