Ouderportaal >
 
Een dag in de Zorgklas

betekent een komen en gaan van kinderen, alleen of in kleine groepjes. Boven is het lekker rustig. Je hoort er wel geluiden van beneden, maar je wordt niet afgeleid door mensen die voorbij lopen.
Er wordt ook in of in de nabijheid van de klassen gewerkt. De groep is dan meestal verdeeld in verschillende kleinere groepjes, die elk op hun eigen manier en niveau bezig zijn met een bepaald vak. Een deel van de klas is dan zelfstandig aan het werk, een deel doet de les onder begeleiding van de eigen leerkracht en een deel werkt samen met de RT'er.
Voor kinderen die bij één of meerdere vakken een eigen leerlijn volgen wordt het programma opgesteld en begeleid door het Zorgteam.

Wist je dat……
  • de Zorgklas de hele bovenverdieping van de school beslaat?
  • juf Christel (Zorgcoördinator) en juf Imke (Remedial Teacher) samen het Zorgteam vormen?
  • het uitzonderlijk is dat een zelfstandig functionerende basisschool een fulltime RT'er in dienst heeft?               
  • de Zorgklas met een vast rooster werkt?
  • kinderen worden aangemeld door de leerkracht?
  • er behoorlijk wat kinderen zijn die ook graag eens een poosje naar de Zorgklas zouden gaan?
  • bij RT veel gebruik wordt gemaakt van oefenvormen die door kinderen als spelletjes worden gezien?