Ouderportaal >
Groep H2
 
Groep H2 heeft twee juffen. Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Judith er, op donderdag en vrijdag juf Marije
 
In groep H2 zitten kinderen van de leerjaren 7 en 8. Daarom zijn een aantal lessen gesplitst in niveaus (schrijven, rekenen, taal, lezen), maar er zijn ook veel gezamenlijke lessen (science, schaken, Engels, muziek, ICT, gym).
 
Op alle dagen beginnen we de dag aan de hand van de Trefwoordkalender houden we vervolgens een gesprek, luisteren we naar een (bijbel)verhaal en/ of zingen we liedjes. Er wordt ook altijd gebeden.
 
's Ochtends is er altijd aandacht voor rekenen en taal. Twee keer per week is er ook aandacht voor spelling.
De middagen worden gevuld met vakken als: begrijpend lezen, Verkeer,  IPC, expressieve en creatieve vakken.
 
Naast de vakken die we van onze eigen juffen krijgen, krijgen we ook les van vaste vakdocenten.
Op maandag krijgen we van juf Karin science en sterrenkunde. Daar leren we over de ruimte, het heelal, de planeten, sterren en manen, het weer, te veel om op te noemen! We hebben ook speciale lessen, waarbij we bijvoorbeeld naar de maan kijken en de maanstand bepalen.
Op dinsdag leert meester Karel ons schaken, daarbij leren we ook creatief denken en trainen we onze hersenen. Op dinsdag hebben we ook gym van meester Joel.
Juf Rozemarijn geeft ons op woensdag Engels.
Op donderdag staat muziek of ICT op het rooster. Hiervoor komt de ene keer meester Jaap, de andere keer meester Peter. Van meester Jaap krijgen we muziekles en meester Peter leert ons allerlei vaardigheden op de laptops. We leren foto's, filmpjes, websites, muziekstukken en presentaties te maken.

Op vrijdagmiddag komt juf Carolien voor lessen Spaanse taal en cultuur.
Onze dagen sluiten we af met een gebed of een lied.
 
 
Wist je dat in groep H2……
  • de leerlingen zich vrijwillig op kunnen geven voor dierendienst en/of kleuterdienst? 
  • leerjaar 8 op kamp gaat
  • leerjaar 8 de IEP eindtoets maakt?
  • we dit jaar een theatervoorstelling bezoeken?
  • de jongens dit jaar weer in de meerderheid zijn?
  • de meisjes zich niet door de jongens op hun kop laten zitten?
  • afscheid nemen van de groep 8ers aan het eind van het jaar altijd een beetje moeilijk is?
  • 19 hele leuke kinderen zitten?