Ouderportaal >

Groep 8

Op alle dagen openen we na de inloop gezamenlijk de dag in de klas. Aan de hand van deTrefwoord houden we vervolgens een gesprek, luisteren we naar een (bijbel)verhaal en/ of zingen we liedjes. Ook doen we altijd een rondje door de klas, wie wat kwijt wil kan dat dan doen.

Tot de kleine pauze zijn we bezig met spelling en taal.

Om 10.45 u lezen we een kwartiertje. Daarna gaan we aan de slag met rekenen / weektaak.

De middagen worden gevuld met vakken als: begrijpend lezen, Engels, Verkeer, IPC,expressieve en creatieve vakken.

Wist je dat in groep 8……

 • de leerlingen in het grootste lokaal van de school zitten?
 • de leerlingen zich vrijwillig op kunnen geven voor dierendienst en/of kleuterdienst.
 • fietsouders nog steeds hard nodig zijn?
 • alles voor het laatst is (Sint, Kerst, Pasen, verjaardag etc.)?
 • de leerlingen kunnen kiezen voor een boekbespreking óf spreekbeurt?
 • de Eindtoets Basisonderwijs wordt afgenomen?
 • het schooladvies wordt gegeven?
 • de leerlingen hun schoolkeuze voor het VO moeten maken?
 • de leerlingen mee mogen doen aan de Atletiekproeven?
 • we niet op schoolreis gaan?
 • we samen 3 dagen op schoolkamp gaan (Summercamp Heino)?
 • er een speciale afscheidsavond is, ingevuld door alle schoolverlaters?